Club Executives

President

Name
Please login to view contact info
 
 

Club Executives

Title
Name
Please login to view contact info
Secretary
 
 
Treasurer
 
 
President Elect
 
 
President Nominee
 
 
Past President
 
 
 

Club Directors

Title
Name
Please login to view contact info
Club Service Chair
member Name Info ImgBen Tuttle
member photo
Club Service Chair
 
 
 
 
 
Community Service Co-chair
member Name Info ImgJohn Stewart
member photo
Community Service Co-chair
 
 
 
 
 
Community Service Co-Chair
member Name Info ImgTodd Clancy
member photo
Community Service Co-Chair
 
 
 
 
 
Membership Committee Chair
member Name Info ImgNeal McEwen
member photo
Membership Committee Chair
 
 
 
 
 
Vocational Services Chair
member Name Info ImgPar Wood
member photo
Vocational Services Chair
 
 
 
 
 
International Service Co-Chair
member Name Info ImgSteve Finucane
member photo
International Service Co-Chair
 
 
 
 
 
International Service Co-Chair
member Name Info ImgTodd Clancy
member photo
International Service Co-Chair
 
 
 
 
 
Youth Services Chair
member Name Info ImgRay Carlson
member photo
Youth Services Chair
 
 
 
 
 
Sunup Rotary Foundation Chair
member Name Info ImgGreg Barstad
member photo
Sunup Rotary Foundation Chair
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors